Peridontitt og hjerte-karsykdommer

Er det en sammenheng mellom hjerte- og karsykdommer og periodontitt (pyrrea)?

I en ny doktoravhandling fra Sverige fant man at de som hadde sykdom i kransarteriene i hjertet (hjerteinfarkt/aterosklerose) oftere hadde alvorlig periodontitt. Åtte års oppfølgning kunne ikke påvise noen økt forekomst av hjertekomplikasjoner (hjerteinfarkt, fornyet behov av ballongutvidning eller bypassoperasjon eller hjertedød) hos pasienter med periodontitt

Periodontitt reduserer sannsynligvis den biologiske aktiviteten av signalstoffet Hepatocyte Growth Factor (HGR) som er et stoff som er viktig for sårtilheling og nydannelse av vev. Dette kan bety at reparasjon av vevsskade i hjertet kan bli redusert som et resultat av komplisert periodontitt. Nok en god grunn til å ta tannhelsen på alvor. Ta kontakt med rommen tannhelse ved behov for vurdering/behandling av ditt tannkjøtt. Les mer på http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/uploads/2013/06/Starkhammar-Johansson.pdf