After og munnskoll

Omega 3 effektivt mot aftøs stomatitt?

Gjentagnede aftøs stomatitt eller after / munnskoll på folkemunne, rammer ca 2 % av den voksne befolkningen. After er små smertefulle sår i den myke myke slimhinnen i munnhulen. Årsaken til sårene er ukjent, men det finnes mange, både lokale og systemiske, behandlinger som virker med varierende effekt. Ny forskning kaster nytt lys over behandlingen. Gjennom en nylig publisert studie ble det vist at omega-3 syre er en billig, sikker og effektiv behandling.

Studiedesignet var at pasienter med after fikk tilbud om å være med på et forsøk, hvor de ble delt i 2 grupper, hvor den ene gruppen fikk placebo-piller, mens den andre gruppen fikk omega 3 piller. Verken forskerne eller pasientene visste hvilken piller de fikk. Studien varte i 6 måneder og allerede etter 3 mnd viste det seg at de som fikk omega-3 piller ble bedre og bedre. Antall nye sår, opplevd smerte og sårenes varighet gikk ned hos omega-3 gruppen. Livskvaliteten økte for omega-3 gruppen.

Forskerne konkluderte med at omega-3 tilskudd kan være en potensiell ny behandling mot after/ munnskoll

Kilde:

El khouli AM, El-Gendy EA. Efficacy of omega-3 in treatment of recurrent aphthous stomatitis and improvement of quality of life: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2014; 117: 191–6.

http://www.oooojournal.net/article/S2212-4403(13)00484-7