Spesialist i tannkjøttsykdommer, periodonti ved Rommen Tannhelse Jan Håkansson

Vi har den gleden av å ønske Professor Jan Håkansson velkommen til vårt team av spesialister og allmenntannleger ved Rommen Tannhelse. Jan Håkansson jobber 50% ved Universitetet i Gøteborg som forsker (professor) og arbeider 50% klinisk. Professor Jan Håkansson er idag veileder for doktorgradstudenter i emnet peri-implantitt (Betennelse / infeksjon rundt implantater) Han har drevet på med implantatkirurgi  i nærmere 30 år, og har derfor en erfaring og kompetanse, både klinisk og vitenskaplig, som kommer både pasienter og ansatte ved Rommen Tannhelse til gode. Pasienter kan bestille time til Jan Håkansson uten henvisning hvis det er problemstillinger knyttet til implantater, innsetting av implantater eller tannkjøttsykdommer. Tannleger er hjertlig velkommen til å henvise. Vi tilstreber lave priser og kort ventetid.

Peridontitt og hjerte-karsykdommer

Er det en sammenheng mellom hjerte- og karsykdommer og periodontitt (pyrrea)?

I en ny doktoravhandling fra Sverige fant man at de som hadde sykdom i kransarteriene i hjertet (hjerteinfarkt/aterosklerose) oftere hadde alvorlig periodontitt. Åtte års oppfølgning kunne ikke påvise noen økt forekomst av hjertekomplikasjoner (hjerteinfarkt, fornyet behov av ballongutvidning eller bypassoperasjon eller hjertedød) hos pasienter med periodontitt

Periodontitt reduserer sannsynligvis den biologiske aktiviteten av signalstoffet Hepatocyte Growth Factor (HGR) som er et stoff som er viktig for sårtilheling og nydannelse av vev. Dette kan bety at reparasjon av vevsskade i hjertet kan bli redusert som et resultat av komplisert periodontitt. Nok en god grunn til å ta tannhelsen på alvor. Ta kontakt med rommen tannhelse ved behov for vurdering/behandling av ditt tannkjøtt. Les mer på http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/uploads/2013/06/Starkhammar-Johansson.pdf