Tenner og syreskade

Tann- og kjeveklinikken

Trykk på logoen for å komme til de nye nettsidene

Rommen tannhelse endrer navn til Tann- og kjeveklinikken

For deg som pasient hos oss medfører dette ingen endringer da våre lokaler og alle ansatte er de samme som før. Vår eneste endring er altså vårt klinikknavn!

Klinikken har vært på Rommen i 25 år(2013) og i den forbindelse var et navnebytte en naturlig del av vår feiring. Vi ønsket å bytte til et navn som beskriver bedre det vi driver på med.

Mange forbinder oss med tannregulering, men vi tilbyr alle typer                                                                                      tannbehandling for alle, i alle aldre.

Syreskade på tenner (dental erosjon)

I en fersk doktorgrad fra Universitetet i Oslo fant man høy forekomst av syreskader hos de undersøkte 18-åringene. Studien viste at 38 % av 18-åringene og 64 % av de fysisk aktive ungdommene som ble undersøkt hadde syreskader på tennene. Videre ble det påvist syreskader hos 50 % av vindommere, sammenlignet med 20 % i en kontrollgruppe.

Syreskader var vanligst blant menn. Studien viste at kjønn, sysselsetting, samt høyt inntak av sure drikker, som brus og juice, var forbundet med høy forekomst av syreskader. Videre hadde ungdommene som rapporterte oppkast og symptomer på sure oppstøt, risiko for å utvikle slike skader. For menn viste analysene at å velge yrkesrettet linje eller å konsumere brus ukentlig eller hyppigere, var assosiert med syreskader. For kvinner ble andre risikoindikatorer påvist: oppkast og daglige til ukentlige symptomer på sure oppstøt, eller juiceinntak flere ganger daglig var assosiert med syreskader. Den høye forekomsten av syreskader blant de fysisk aktive ungdommene, kan muligens forklares med en redusert spyttutskillelse under trening.

Avhandlingen har vist at syreskadde tenner er en vanlig, tilstanden har menge årsaker der visse livsstilsfaktorer kan identifisere individer som er risikoutsatt for slike skader. Tidlig diagnostikk og identifikasjon av individer med risiko er viktig for å kunne iverksette forebyggende tannhelsetiltak. Har du spørsmål vedrørende syreskader kontakt oss på Rommen tannhelse for mer informasjon