Indikasjoner for henvisning til spesialist i kjeveortopedi

Tann- og kjeveklinikken

Trykk på logoen for å komme til de nye nettsidene

Rommen tannhelse endrer navn til Tann- og kjeveklinikken

For deg som pasient hos oss medfører dette ingen endringer da våre lokaler og alle ansatte er de samme som før. Vår eneste endring er altså vårt klinikknavn!

Klinikken har vært på Rommen i 25 år(2013) og i den forbindelse var et navnebytte en naturlig del av vår feiring. Vi ønsket å bytte til et navn som beskriver bedre det vi driver på med.

Mange forbinder oss med tannregulering, men vi tilbyr alle typer                                                                                      tannbehandling for alle, i alle aldre.

 Vi tar imot henvisninger for alle slags bittavik og interdisplinære kasus.

Problemstillinger hvor henvisninger vil være aktuelt på voksne pasienter

 • Plassmangel og plassoverskudd (spacing) i den estetiske sonen
 • Overbitt
 • Underbitt

Ortognatiske kirurgipasienter (under 35 år): Ekstreme kasus

 • Åpne bitt
 • Underbitt
 •  Asymmetrier
 • Dype bitt

Preprotetisk kjeveortopedi

 • Implant site development ved lite ben til implantat
 • Proklinerte incisiver med spacing (vanskelig innførselretning på bro etc)
 • Lukelukking kan være et alternativ til implantater
 • Plassering av pillarer
 • Flytting av tenner for å unngå to implantater ved siden av hverandre i den estetiske sonen
 • Flytting av tenner for å plassere implantatene lenger posteriort
 • Kjeveortopedisk ekstraksjon av tapte tenner / kjeveortopedisk ekstrusjon

Periopasienter med fronttenner som har vandret/ eruptert / spacing

Dype bitt

Ortodontisk ekstraksjon av tenner som ansees som tapt på sikt, for å skape ben til implantater.

 Vi kan tilby alle slags reguleringstyper, vanlig buccal regulering med metall eller hvite brackets, lingualregulering (inkognito), plastskinner (invisalign)