Barn og ungdom

Tann- og kjeveklinikken

Trykk på logoen for å komme til de nye nettsidene

Rommen tannhelse endrer navn til Tann- og kjeveklinikken

For deg som pasient hos oss medfører dette ingen endringer da våre lokaler og alle ansatte er de samme som før. Vår eneste endring er altså vårt klinikknavn!

Klinikken har vært på Rommen i 25 år(2013) og i den forbindelse var et navnebytte en naturlig del av vår feiring. Vi ønsket å bytte til et navn som beskriver bedre det vi driver på med.

Mange forbinder oss med tannregulering, men vi tilbyr alle typer                                                                                      tannbehandling for alle, i alle aldre.

Barn og ungdom

Barn og ungdom er voksende og utviklende individer. Det finnes en rekke ulike bittfeil som behandles best til ulike tidspunkter under denne utviklingen. Særlig veksten kan utnyttes positivt og kan gjøre at en behandling blir enklere. Det er derfor viktig at barnet ikke henvises for sent til kjeveortopeden. Dersom det er tvil, er det best at vi kontrollerer og tar stilling til eventuell bittfeil – bedre for tidlig enn for sent.

Vi deler opp behandlingstidspunktet i følgende kategorier:

Tidlig behandling (ca 7-9 år): det dreier seg om en enkel og kortvarig behandling for å korrigere en bittfeil som er under utvikling. Det er mulig at det følger en behandling av et annet bittfeil ved et senere tidspunkt. Eksempel er underbitt, kryssbitt med for smal overkjeve, åpent bitt i fronten, manglende fortenner (medfødt), stor plassmangel for de nye fortennene, store overbitt.

Behandling i sent blandingstannsett/ det permanente tannsett (ca 10-13 år): I denne alderen felles resten av melketennene og veksten forsterkes med puberteten. Det er i denne perioden de fleste behandlingene starter.