Tannregulering

Tann- og kjeveklinikken

Trykk på logoen for å komme til de nye nettsidene

Tannregulering (kjeveortopedi)

Handler om å diagnostisere, forebygge og behandle bittfeil og tannstillingsfeil. Det antas at ca 30 % i et barnekull har et kjeveortopedisk behandlingsbehov. NÅR: Kjeveortopedisk behandling gjennomføres i de fleste tilfeller hos barn og unge hvor de blivende tenner er i frembrudd og kjeven fortsatt vokser. Vanligvis henviser allmenntannlegen til kjeveortoped når det er behov for vurdering. I noen tilfeller (for eksempel enkelte underbitt) ønsker man ikke å starte behandlingen før pasienten er utvokst (18 – 20 års alder). I slike tilfeller må det ofte gjøres en kombinasjon av kjeveortopedisk og kjevekirurgisk behandling. Kjeveortopedisk behandling kan også gjøres på voksne. Hos voksne tar behandlingen litt lenger tid fordi reaksjoner i benet er langsommere og det ikke er noen kjevevekst å dra nytte av. Dette begrenser voksenbehandlingen noe.

APPARATUR:

Det er i hovedsak to typer reguleringsapparatur:
  1. Fast apparatur – der en reguleringsstreng festes til tennene ved hjelp av limte klosser (brackets) på tennenes utside.
  2. Avtagbar apparatur – ”plater” som man kan ta på og av selv.

TID: Behandlingstiden med fast apparatur, som er den vanligste behandlingsformen, er oftest 1,5 til 2 år. STABILISERING: Etter at aktiv behandling er avsluttet, må tennene som regel holdes i den nye stillingen i noen år ved hjelp av en streng limt på fortennenes bakside. Ofte må man ha en avtagbar plate i tillegg. Dette er for å redusere tennenes iboende tendens til å vandre tilbake. REFUSJON: Folketrygden yter fra 40 til 100% refusjon av offentlig takst avhengig av behandlingsbehov. Privat honorar ligger noe høyere enn offentlig takst. Ved ”klart behandlingsbehov” dekker trygden 40%, og ved ”stort behandlingsbehov” dekkes 75% av offentlig takst. Det er tydelig beskrevet i regelverket hva klart og stort behandlingsbehov er. I tillegg gis det søskenmoderasjon fra og med barn nummer to. Behandlingen må startes senest det året man fyller 20 år for at refusjon skal gis. BEHANDLINGSPLAN: Før behandlingsstart utarbeides det en skriftlig behandlingsplan med kostnadsoverslag på bakgrunn av analyse av røntgenbilder, gipsmodeller og fotos. Refusjonsprosent avgjøres. Egenandelen av behandlingskostnadene betales underveis etter forhåndsavtale.